Pressmeddelande 2015-05-20 - Nu stärks fuktskyddet i putsfasader

 

                      

 

Pressmeddelande 2015-05-20

Nu stärks fuktskyddet i putsfasader

Med start 1 juli börjar tillämpningen av Säker Fasad. Det är branschens nya koncept för tätare och fuktsäkrare putsfasader som tagits fram i samarbete med leverantörer och försäkringsbolaget Gar-Bo. Konceptet omfattar arbetsmetoder och putssystem som samtliga uppfyller Boverkets nya strängare regelverk mot fukt. Dessutom införs oberoende kontroller som utförs löpande under arbetet, vilket också är ett villkor för den funktionsgaranti som lämnas på fasader som utförts enligt Säker Fasad.

– Bakom vårt nya koncept ligger drygt två års arbete med nya utbildningar, metodbeskrivningar och kontroller, berättar Urban Eriksson, ordförande för branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening. Säker Fasad hade inte varit möjligt att genomföra utan den 100-procentiga uppslutning vi fått både från alla våra medlemsföretag och leverantörer. Det gör att vi redan från start kan erbjuda de här nya förbättrade möjligheterna över hela landet till bostadsrättsföreningar, byggföretag, fastighetsägare, arkitekter och alla som ska bygga eller renovera fasader. Valfriheten mellan olika putssystem är dessutom stor då vi har flera system och leverantörer med oss.

Det nya konceptet Säker Fasad bygger på tre grundförutsättningar. Endast testade, funktionsverifierade och godkända system får användas. Systemen ska vara granskade och verifierade av ett oberoende testinstitut så att det uppfyller alla funktions- och säkerhetskrav. Fasadentreprenören måste ha rätt kompetens och utbildning för att utföra arbetet. Samtliga medlemmar i branschorganisationen uppfyller de kraven.

– Våra krav är mycket omfattande och tydliga, men det kan finnas någon enstaka ny medlem som inte hunnit med alla utbildningar och därför är det alltid bra att kolla mot vår hemsida vilken aktuell status som gäller, fortsätter Urban Eriksson. Säker Fasad-logotypen är ett kvalitetsmärke som endast får användas av våra medlemsföretag och anslutna leverantörer.

Slutligen gäller det att det är rätt förutsättningarna för putsning enligt Säker Fasad.

– Först och främst gäller det att byggnaden är regnskyddad och att vi har rätt temperatur när arbetet utförs. Men viktig är också att Säker Fasad ritas in redan från början och att både fasadkontrollant och fasadentreprenör är med tidigt i planeringen.– Det här är ett helt nytt sätt att arbete som stärker kundens position, menar Urban Eriksson. Vi organiserade putsentreprenörer vill att kunderna ska kunna lita på sina fasader och veta att de håller under årtionden efter montering så att huset är väl skyddat.


Ytterligare information lämnas av: Lars Sandström, kanslichef SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening Telefon: 08-698 58 73, E-post: <lars.sandstrom på bygg. org> (på=@)
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet med en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor. 

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis