Paneldebatt Nordbygg 2 april 2014

Fuktskador på fuktade fasader

Ämnet som diskuterades är problemen med fuktskador på putsade fasader och putsentreprenörsbranschens initiativ till att få slut på undermåliga fasader. Boverket kommer i sin nya BBR att skärpa skrivningen när det gäller putsade fasader. Men vad säger branschen? Betyder Boverkets nya skrivning att problemen är borta? Vad kan köparna/beställarna göra för att minimera risken för fuktskador? Finns det försäkringar som täcker den här typen av skador? Vad krävs för att kunna försäkra en putsad fasad? Hur ställer sig materialleverantörerna till initiativet som branschen nu tar.

Arrangör: SPEF

Debattörer: Gino Carinci, ordförande i SPEF, Peter Wipp, VD Gar-Bo försäkringar, Olle Åberg, fuktexpert, Boverket, Per Redtzer, marknadsdirektör Weber och företräder materialleverantörerna.

Se hela debatten 

Se sammanfattning, 3 minuter

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis