Presslunch - Branschkrav: Stopp för fukt i fasader

– landsomfattande branschinitiativ skärper kraven på putsfasader. 

Välkommen till presslunch på Nordbygg 2014 den 1 april i Stockholmsmässans presscenter.

Branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening – kommer att presentera ett nytt initiativ till skärpta frivilliga krav för puts på fasad. Detta för att komma tillrätta med de fuktskadeproblem som uppstått på byggnader runt om i landet på senare år.

Problemen har främst uppstått i så kallade enstegstätade putsfasader men effekterna av skadorna är omfattande. Personligt lidande, stora ekonomiska följder och bristande förtroende för en hel bransch är några effekter som måste tas på allvar. I samband med Nordbygg 2014 går därför branschorganisationen ut till Byggsverige i ett upprop om samling kring ett nytt förslag på ändrade arbetsmetoder. Med i initiativet finns de ledande materialleverantörerna.

Under presslunchen redogörs för det nya förslaget, ”Säker Fasad”, som innebär tydligare riktlinjer och ökad trygghet för kunder och boende.

Välkommen!

Program

• Problemen med fuktskadade fasader. Nuläge.
• Säker Fasad – ett förslag för tydligare riktlinjer och skärpta krav med syfte att öka den långsiktiga kund- och boendetryggheten


Förslaget redovisas av SPEF:s ordförande Gino Carinci.

I samband med pressinformationen bjuder vi på en lättare lunch.

Dag och tid: tisdag 1 april, Klockan 11:30-12:30
Plats: Nya presscentret, entrétorget, Stockholmsmässan i Älvsjö

För vår planering är vi tacksamma för föranmälan senast måndag 31 mars.
Anmälan till: Fredrik Richard (<fredrik.richard på informedia. se> (på=@)) eller Roger Blomqvist (<roger.blomqvist på informedia. se> (på=@))

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis