Pressmeddelande - 2016-02-22

Säker Fasad – starkare skydd mot fukt – i enlighet med nya BBR

Ökade krav på fasadsystem och utförare, bättre tätning och obligatoriska tredjepartskontroller av utfört arbete. Det är några av punkterna i branschföreningen SPEF:s nya metodprogram för putsfasader inom nyproduktionen. Säker Fasad, som det heter, har utvecklats i samarbete med alla ledande leverantörer av putssystem. Metoden är godkänd för ett flertal system och fabrikat på marknaden och innebär att beställaren får tio års funktionsgaranti på utfört arbete.

– Förfrågningarna på att få fasadarbeten utförda enligt Säker Fasad ökar nu när vi går mot högsäsongen, berättar Lars Sandström, kanslichef på SPEF, Sveriges Mur- och Putsentreprenörer. Metoden har utvecklats för att förstärka skyddet mot fukt inom nyproduktion på utfackningsväggar. Om projekteringen görs i enlighet med våra anvisningar och om man sedan följer de steg som ingår kommer fasaden att klassas enligt Säker Fasad och då lämnar våra entreprenörer en tioårig funktionsgaranti.

För att kunna göra detta krävs att man använder något av de tiotalet godkända putsfasadsystemen som finns listade på SPEF:s hemsida liksom att arbetet utförs av en utbildad och godkänd entreprenör.

– Det krävs att entreprenören är medlem i SPEF för att få Säker Fasad utfört, berättar Lars Sandström. Detta beror på att alla våra medlemmar har egen utbildad och anställd personal som vet hur arbetet ska göras på rätt sätt när det gäller montering och tätningar. Eftersom det är vi som tagit fram den här godkända metoden ställer vi också krav på entreprenören och då måste man vara medlem hos oss och i Sveriges Byggindustrier. Som fastighetsägare är man skyddad de tio första åren mot eventuella skador som beror på utförande fel eller materialfel genom att arbetet är försäkrat hos försäkringsbolaget Gar-Bo.

Under Nordbygg kommer SPEF finnas i egen monter i C-hallen med information om den nya metoden Säker Fasad och den utbildningsverksamhet som bedrivs över hela landet. Föreningen har cirka 60 medlemmar som tillsammans står för cirka 70 procent av de fasadarbeten som utförs i Sverige. Till föreningen är också flertalet leverantörer av fasadsystem och material anslutna.

 

För ytterligare information:

Lars Sandström, kanslichef
SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening
Tel: 070-820 09 80
E-post: <lars.sandstrom på bygg. org> (på=@)
www.spef.org

eller

Roger Blomqvist, projektledare
Tel: 070-550 94 10
E-post: <roger på op3. se> (på=@)

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis