De vinner Årets Fasad 2016 - Pressmeddelande 2016-03-10

De vinner Årets Fasad 2016

Omsorg om detaljer, materialval och karaktär var några av de saker som juryn fastnade för när de utsåg Malmö Live och Kvarteret Japanen i Halmstad till vinnare av Årets Fasad i går kväll. De två pristagarna korades i samband med Årets Bygge på Cirkus i Stockholm. 

– Vi har fått in en mängd intressanta bidrag till tävlingen, konstaterar juryns ordförande Anton Axelsson. Vi har värderat de olika bidragen efter deras gestaltning, hållbarhet och miljö, innovationsgrad samt utförande. Konkurrensen har varit tuff och det är kul att det finns en så pass stor bredd på de bidrag vi fått in. De två vinnande bidragen representerar fasadutformning av yttersta klass där det ena är en nyproduktion och det andra renovering.

Juryns motivering lyder: ” Årets vinnare visar att byggnadens yttre har betydelse inte bara för byggnaden i sig utan också för omgivningen och i vissa fall även bortom den synliga horisonten. I kamp mellan en rad intressanta bidrag har juryn tagit fasta på den omsorg om detaljer, materialval och karaktär som vinnande team lyckats ta fram i fasadutformningen.

Även fasadens betydelse för trivsel, hållbarhet och miljö återspeglas i arbetet bakom vinnande bidrag.”

Juryn har utöver Anton Axelsson från branschföreningen Sveriges murnings- och putsentreprenörer utgjorts av Catherina Fored från Sundbybergs stad, Malin Pappila från ÅWL Arkitekter, Per-Anders Johansson från Statens fastighetsverk och Roger Pohjanen från Riksbyggen.

Priset Årets Fasad delas ut årligen och instiftades 2015 av branschföreningen SPEF – Sveriges murnings- och putsentreprenörer. Tävlingen är öppen för alla att delta i och välkomnar alla typer av fasader oavsett material. Till nästa års tävling gäller att fasaderna måste vara klara och besiktigade under 2016.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis