Pressmeddelande: Branschkrav – stopp för fukt i fasader

Branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening vill sätta stopp för fukt i fasader. Detta för att komma till rätta med de fuktskadeproblem som uppstått i byggnader på senare år. 

Putsade fasader har funnits i århundraden och alltid betraktats som ett säkert och långsiktigt skydd mot väder och vind som dessutom förhöjer husets estetiska värde och utseende. 

- Att enskilda hus- och fastighetsägare i relativt nybyggda hus på senare tid drabbats av fuktskador i sina putsade fasader ser vi oacceptabelt. Vi måste helt enkelt komma till rätta med branschproblem såsom tveksamma konstruktioner, slarv, vag egenkontroll, dålig samordning och bristfälligt utfört arbete, säger Gino Carinci ordförande i SPEF. 

Vi tar detta branschinitiativ för att återupprätta förtroendet för puts som fasadmaterial.

 

Säker fasad

Säker fasad innebär att fastighetsägaren ska känna sig fullständigt trygg med att välja en putsad fasad.

- Skärpt kvalitetssäkring, kontroll av extern besiktningsman och en bättre samordning genom alla led från fasadleverantör till bygg- plåt- och putsentreprenör ska skapa bättre resultat. Dessutom ges en tioårig funktionsgaranti för fasaden för ytterligare skapa trygghet för hus- och fastighetsägare, säger Gino Carinci. 

Säker fasad innebär att det valda fasadsystemet ska vara certifierat av ett ackrediterat certifieringsorgan. Putsentreprenaden ska vara utförd av ett certifierat putsentreprenadföretag och en tredjepartskontroll ska genomföras före, under och efter entreprenadarbetet och vara godkänd för att fasaden ska klassas Säker fasad. En tioåring funktionsgaranti på fasaden följer med den nybyggda fastigheten för att skapa trygghet för hus- och fastighetsägare.

 

För mer information:

Gino Carinci, ordförande SPEF tel 073-314 93 30

Fredrik Richard pressansvarig, tel 070-333 98 30

 

www.sakerfasad.se

www.spef.org

 

Om SPEF

SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenör- förening, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige och ingår i Sveriges Byggindustrier, BI. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet. Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Medlemmarna i SPEF är certifierade fasadentreprenörer vilket garanterar hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis