Pressmeddelande 2014-11-21

Putsbranschens initiativ ska ge säkra fasader

Tydligare regler och riktlinjer för putsade fasader. Nu lanserar branschföreningar SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening tillsammans med de ledande materialleverantörerna och försäkringsbolaget Gar-Bo en ny metod för att komma till rätta med de fuktproblem som fasadbranschen drabbats av på senare år. Från och med mars nästa år kommer metoden ”Säker Fasad” att börja tillämpas.

- Fuktproblemen som tusentals husägare drabbats av är en skandal, menar Urban Eriksson, ordförande för branschföreningen SPEF – Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening. Problemen återfinns inom en viss typ av fasader och beror ofta på brister i detaljer runt fönster, infästningar och liknande delar. Från branschföreningens sida är det här helt oacceptabelt och därför har vi arbetat fram helt nya riktlinjer för putsade fasader som vi börjar tillämpa nästa år.

Säker Fasad bygger på tre grundförutsättningar. Den första är att fasadsystemet som används är ett verifierat system. Detta innebär att systemet är granskat och testat av ett oberoende testinstitut så att det uppfyller alla funktions- och säkerhetskrav. Vidare krävs att fasadentreprenören har rätt utbildning och kompetens för att utföra arbetet.

- Här har vi inom SPEF mycket tydliga krav på våra medlemmar och förutom att man måste uppfylla de utbildnings- och kompetenskrav vi ställer, måste entreprenören vara godkänd av leverantören för det valda fasadsystemet, förklarar Urban Eriksson.

Den sista grundförutsättningen är att förutsättningarna för putsning är rätt, vilket bland annat betyder att huset ska vara regnskyddat för att uppfylla kraven för Säker Fasad. Vidare måste man kunna visa att temperaturen på arbetsplatsen inte understiger plus fem grader.

- Det här ställer krav på att vi som ansvariga för fasadarbetena är med och planerar arbetena redan från början i byggprojekteringen och att vi kan ha full insyn i allt som rör fasadens utformning, fortsätter Urban Eriksson. Utfackningsväggar med bakomliggande skivmaterial, genomföringar, plåtarbeten, fönsterlösningar, takfotsutformning och liknande delar är exempel på sådant vi måste få möjlighet att bedöma för att vi ska kunna garantera fasadens kvalitet.

När de tre grundförutsättningarna uppfyllts kan arbetet utföras enligt Säker Fasad och då kommer även arbetet att kontrolleras av en utomstående kontrollant som kommer att granska arbetet under gång. Därefter kommer den slutbesiktigade och godkända fasaden försäkras av försäkringsbolaget Gar-Bo.

- Fasadförsäkringen är en funktionsförsäkring som garanterar att fasaden ska uppfylla den funktion den är tänkt att ha, berättar Peter Wipp, VD för Gar-Bo. Detta innebär bland annat ett skydd mot fuktskador som kan hänföras till felaktigt utfört arbete eller material.

Säker Fasad kommer att kunna erbjudas via SPEF:s medlemsföretag med start i mars 2015.

SPEF - Sveriges Murnings- och Putsentreprenörsförening

Roger Blomqvist, Tel: 070-550 94 10

 

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet med en omsättning på ca 2,2 miljarder kronor.

Gemensamt för medlemsföretagen är, att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

 

Ladda ner pressmeddelandet på pdf nedan.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis