Säker Fasad - Kostnadsfritt heldagsseminarium på nya Malmö Live

Ett tillfälle du inte får missa!

Vi har bjudit in flera intressanta talare och vi ska lansera och presentera SÄKER FASAD - Putsbranschens initiativ för att få stopp på fuktskador i putsade fasader. 

Under två år har branschföreningen SPEF tillsammans med leverantörer och försäkringsbolag arbetat fram en nya metod för putsade fasader i nyproduktion som ska ge köparna fasader som klarar Boverkets nya regler. Nu lanseras Säker Fasad, som är tänkt att återställa förtroende för en av våra mest uppskattade fasadlösningar – puts. Säker Fasad innebär bland annat förstärkt utförande, oberoende kontroller och tio års funktionsgaranti på utförd fasadentreprenad.

I vår minimässa får du chansen att bl.a träffa leverantörerna och höra mer om deras godkända fasadsystem.

Anmälan via länken, klicka här >>

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis