SPEF lanserar ny hemsida

Sveriges murnings- och putsentreprenörers förening återlanserar inför 2009 sin hemsida; www.spef.org. Siten är föreningens största marknadskanal gentemot marknaden och skall tjäna i huvudsak två syften: 1. Lyfta fram fördelar med murat och putsat byggande och 2. Ge vägledning för branschen om var kompetensen finns inom hantverket.

- www.spef.org har fram till idag fungerat som ett intranät för föreningens medlemsföretag, säger Maria Evans, sammankallande för marknadskommittén i SPEF.

- Nu satsar vi hårdare på att marknadsföra våra medlemmars kärnverksamhet genom en högre redaktionell kvalitet på artiklarna exempelvis. En besökare skall enkelt och snabbt hitta information om vårt hantverk, som har traditioner flera hundra år tillbaka, men i allra högsta grad återfinns hos dagens byggentreprenader – både inom nyproduktion och ROT-marknaden.

Hantverket har fått en felaktig bild i media

Våren 2007 blossade en debatt upp i media om fukt bakom putsade fasader. Beställare med problem både vid byggnationen och år efter färdigställandet citerades där begreppet ”puts” fick stämpeln av att vara en riskkonstruktion.

- Materialleverantörer och byggbolag startade utredningar och ett antal rapporter har släppts sedan dess. Våra medlemmar finns i utförande position över hela landet och vår samlade erfarenhet skall successivt ges uttryck via hemsidan.

- Murat och putsat byggande, rätt utfört och med rätt materialval, är enligt oss ett mycket konkurrenskraftigt alternativ gentemot andra metoder och material, avslutar Maria.

www.spef.org drivs av SPEFs styrelse och fakta kring föreningen och dess medlemmar finns att läsa här.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis