SPEF:s syn i putsdebatten

SPEF har under de senaste åren följt och deltagit i den debatt som förts med avseende på de enstegstätade putsfasaderna på utfackningsväggar. I såväl branschmedia som annan media har putsen ensam, från början ansetts vara orsaken till de skador som uppdagats. Detta medförde att putsen generellt ansågs vara ett undermåligt fasadmaterial. Oavsett putsbärare. Under tiden debatten pågått har ett flertal resultat av olika undersökningar presenterats som legat till grund för vidare diskussioner. Vid det senaste seminariet SPEF deltog i (genom undertecknad) ” Fuktsäkra väggar ” i Göteborg, kunde vi konstatera att debatten nu blivit betydligt mer nyanserad än vid dess början. Orsakerna till skadorna i väggarna kunde mer och mer i detalj klarläggas. Där konstaterades att det inte var putsen i sig som var orsak till skadorna. Detta ser vi inom SPEF som väldigt viktigt.

Den finns en uppfattning bland människor som står i begrepp att bygga eller köpa ett hus att ” putsat skall det inte vara ”. Uppfattningen att putsen var boven i dramat fick naturligtvis genomslag även inom byggbranschen. Föreskrivande led undvek puts som fasadmaterial. Putsen var under en period så gott som ”död”. Den gick helt enkelt inte att sälja.

Det finns idag ett stort antal putssystem av olika fabrikat, samt typer av putsuppbyggnad på olika underlag som inte ingår i ett specifikt system. De allra flesta har ett berättigande på rätt typ av underlag. Det krävs egentligen bara en ordentlig konsekvensanalys av effekterna av att kombinera olika typer av material och ett tillvaratagande av den kunskap som finns avseende anslutningar mellan olika material, för att redan i projekteringsstadiet förebygga framtida skador.

Vi inom SPEF anser att det inte nog kan poängteras att det inte är putsen i sig det är fel på. Det är sättet olika material kombineras på, utan att ha funderat tillräckligt över hur mötet mellan de olika materialen skall lösas i detalj.

Vi vet att det på flera håll pågår projekt att lösa problemen med fasadernas uppbyggnad. Detta är glädjande. Det krävs stora resurser att reparera det skadade förtroende putsen som fasad material fått. Låt oss därför arbeta gemensamt för att hitta lösningar på de problem vi ställs inför.

SPEF
Tekniska kommittén
Jan Antonsson

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis