Yrkes-VM i Calgary pågår

Läs mer om Yrkes.VM i Canada, där SPEF sponsrar muraren Johan Wier från PM Fasader i Jönköping. Tävlingsresultat och rapporter hittar du på www.byn.se/byn/tavlingar/default.asp.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis