Övrigt

Denna sida innehåller oorganiserad information.

Nordbygg 2012

Vad hände? Vilka vann? Hur såg det ut?

Beställarens ombud

Beställarens ombud kallas ofta den representant som är kontrakterad av beställaren att delta vid en entreprenad, antingen som besiktningsman eller projektledare. SPEF välkomnar konsulter vars uppgift ofta är att vara en jämbördig partner i affären vad gäller kompetens för murat och putsat byggande. SPEF rekommenderar därför konsultföretag eller fristående konsulter som innehar följande:

SPEF rekommenderar därför konsultföretag eller fristående konsulter som innehar följande:

  1. Ingenjörer som avlagt godkänd examen vid statlig, kommunal eller enskild teknisk läroanstalt och som därefter under två år utövat självständig, väl vitsordad, kvalificerad arbetsuppgift inom byggverksamhet, samt innehar medlemskap i SBR (Svenska Byggingenjörers)
  2. Godkänd tentamen i den av Boverket och RBK framtagna kursen Murat och Putsat Byggande Klass 1

Rekommenderade länkar:

...

SPEF-Appen

Den efterlängtade digitala matrikeln i plånboksformat är här.

Filmer

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis