Kulturhantverksstipendiet

 

 

 

 

För dig som är murare och vill lära dig mer 

Kulturhantverksstipendiet delas sedan 2015 ut till yrkesverksamma murare. Stipendiet innebär att du under ett par veckor under arbetssäsongen 2018 ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. 

I stipendiet ingår viss teori om byggnadshistoria, förhållningssätt samt de speciella krav som ställs i samband med restaurering av kulturbyggnader. 

Du som är intresserad av hantverk och vill utvecklas i ditt yrke, nu finns möjlighet att söka Kulturhantverksstipendiet för 2018!

  • Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller motsvarande och kunskaper/handlag i praktiskt mur och putsarbete.
  • Du blir en i ett erfaret arbetslag och får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. Du får handledning och deltar i viss teori.
  • Du kommer att arbeta med någon eller några historiskt värdefulla kulturbyggnader. Vilka bestäms senare, men räkna med att det blir tillfälle till mycket intressanta uppgifter.
  • Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar.
  • Stipendietiden planeras till ett par veckor under sensommaren  2018. 
  • Efter stipendietiden får du diplom som beskriver vad du lärt dig.
  • Stipendiet täcker lön och ersättning för resor och boende. 
  • Efter stipendietiden vill vi att du berättar om dina erfarenheter vid ett utvärderingsmöte.

ANSÖKAN: Du ansöker genom att fylla i formuläret på hemsidan www.kulturhantverksstipendiet.se 

Du kan också laddar hem den i PDF-format och skicka den till <ansokan på kulturhantverksstipendiet. se> (på=@) eller med vanlig post till:

Kontakt: Anders Drakes, Borgvägen 3, 192 55 Sollentuna

 

Frågor: <kontakt på kulturhantverksstipendiet. se> (på=@) eller Anders Drakes, på telefon, 0706-56 09 30.

Initiativtagare och arrangörer: Murmestare Embetet i Stockholm genom Reinhold Gustafssons stiftelse, Hantverkslaboratoriet, Sveriges murnings- och putsentreprenörsförening – SPEF, Statens fastighetsverk, Stadsholmen och Svenska kyrkan.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis