Nyhetsarkiv 2009

Ernsts Gårdshus – den första friggeboden med putsad fasad

Nu är den här, den första friggeboden med putsad fasad. Ett litet vackert stenhus för ”gör–det–självarna”, formgivet av Ernst Kirchsteiger.

– Det blir otroligt vackert när ljuset och putsen samverkar, säger han.

Yrkes-VM i Calgary pågår

Läs mer om Yrkes.VM i Canada, där SPEF sponsrar muraren Johan Wier från PM Fasader i Jönköping. Tävlingsresultat och rapporter hittar du på www.byn.se/byn/tavlingar/default.asp.

Enkla åtgärder kan rädda tegelfasader från plötsliga ras

Tegelfasader på många flerfamiljshus runt om i landet är i akut behov av renovering. Fasaderna riskerar att rasa utan förvarning. Orsaken är brister i funktionen hos de kramlor som förankrar teglet i stommen.

– Fastighetsägarna måste bli medvetna om detta, säger byggnadskonstruktören Tomas Gustavsson, som tagit fram en utbildning för ...

Nu har vi reviderat kursen efter HusAMA 08

En annan nyhet är att kursen numera bara är fem dagar!!

Den första kursen pågår just nu i Stockholm, nästa kurs har vi förlagt på västkusten i Halmstad mittemellan Malmö och Göteborg.

Plats: Quality Hotel, E6/Fyllebro, Halmstad
För vägbeskrivning se www.qhh.se

Kursdagar är:
12-13 maj, 19 maj samt 26-27 maj.

SPEF lanserar ny hemsida

Sveriges murnings- och putsentreprenörers förening återlanserar inför 2009 sin hemsida; www.spef.org. Siten är föreningens största marknadskanal gentemot marknaden och skall tjäna i huvudsak två syften: 1. Lyfta fram fördelar med murat och putsat byggande och 2. Ge vägledning för branschen om var kompetensen finns inom hantverket.

Högre kvalitet på murat och putsat byggande genom SPEF

Att vara medlem i Sveriges murnings- och putsningsentreprenörers förening (SPEF) ska borga för kvalitet. Det innebär att alla medlemsföretag ska ha genomgått kursen Murning- och putsning klass 1 före utgången av 2009.

Sveriges bästa murare på väg mot VM i Kanada

Johan Wiers resa mot yrkes-VM i Kanada startade redan i maj förra året. I september ska svenske mästaren i murning, en 21-årig murarlärling från Gränna, visa vad svenskt yrkeskunnande går för och han har 110 procents stöd av medlemmarna i Sveriges murnings- och putsningsentreprenörer (SPEF).

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis