Nyhetsarkiv 2010

Härmed kallar vi till Mur- och Putskurs

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten klass I på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Härmed kallar vi till Mur- och Putskurs

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten klass I på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

SPEF:s syn i putsdebatten

SPEF har under de senaste åren följt och deltagit i den debatt som förts med avseende på de enstegstätade putsfasaderna på utfackningsväggar. I såväl branschmedia som annan media har putsen ensam, från början ansetts vara orsaken till de skador som uppdagats. Detta medförde att putsen generellt ansågs vara ett undermåligt fasadmaterial. Oavsett putsbärare.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis