Nyhetsarkiv 2012

Artikel i tidningen Fastighet & Bostadsrätt nr. 3 2012

Ny certifiering för fasadentreprenörer.
Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, lanserade på Nordbygg en ny certifiering för fasadentreprenörer. Tillsammans med leverantörer lyfter man fram det tunga murade och putsade byggandet.

Läs mer varför det är viktigt att använda kunniga hantverkare. Artikeln börjar på sid. 14.

https://www.vindspelet.se/webtrycksaker/RekordMedia/FoB_nr3_2012/

Påminnelse AF AMA 12

Förlängd beställning av AF AMA 12, den 21 september är sista dagen att utnyttja erbjudandet om gruppbeställningen. För mer information om AF AMA 12 och ev rabatter läs längre ned på sidan!

Dags för anmälan till Gesäll- och Mästarbrev!

De första Gesäll- och Mästarbreven delades ut i entréhallen på Nordbygg den 21 mars under pompa och ståt. Nu är det din tur!

Mer information finns här!

Mästar- och gesällbrev på Nordbygg

Attityder till murat och putsat byggande

Rapporten "Attityder till murat och putsat byggande hos byggentreprenörer, arkitekter och köpare av småhus" redovisar resultaten av ett forsknings- och utvecklingsprojekt genomfört vid Lunds tekniska högskola och finansierat av SPEF.

Ladda hem rapporten (PDF, 2,5 MB)

Kompetens i centrum - Gesäll- och Mästarbrev

Nu sätter byggbranschen murarens kompetens i centrum.

Murare från hela landet genomför den första omgången prover och tester för att få ett gesäll- eller mästarbrev som visar på hög hantverksskicklighet.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis