Nyhetsarkiv 2013

Chronox - Webbaserad arbetsrapportering

För att förenkla det administrativa arbetet övergår allt fler företag från pappershantering till elektronisk hantering via datorer. Här finns mycket tid att vinna.

Riv- och saneringsentreprenörerna beslutade tidigare i år att tillsammans med andra branschföreningar bidra ekonomiskt till utvecklingen av ett arbetsrapporteringssystem.

Resultatet blev att det webbaserade tidrapporteringssystemet Chronox utvecklats med en tilläggstjänst för arbetsrapportering via telefon, surfplatta eller dator:

Är du en framtida Murarmästare?

Under vecka 3, 2014 genomförs Mästarprovsveckan på Hantverkslaboratoriet i Mariestad. Du har som murare då möjlighet att komma och få dina mästarkunskaper prövade.

Inför ett mästarprov så behöver du få din ansökan godkänd av branschorganisationen Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF.

På hemsidan hittar du ...

Murning och putsning klass 1

Nu är det hög tid att anmäla sig till utbildningen "Murning och putsning klass 1"

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass I på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Handboken Farligt avfall tillgänglig som gratisapp

Med stöd från SBUF togs handboken Farligt avfall - bygg och anläggning fram 2003-2004. Handboken fick stort genomslag och spreds i 9 000 exemplar.

Påminnelse Murning och Putsning Klass1

Murning och Putsning Klass1 Dag 1-2, 16-17 april: Allmän del, Murteknik Dag 3-4, 18-19 april: Putsteknik Mer info

SPEF-Dagen 2013 - Miljonprogrammet

Uppslutningen var god till vår föreläsningsdag om Miljonprogrammet den 9 april i Göteborg. Det blev en intressant dag med många talare som pratade om Miljonprogrammets byggnader bl a om energieffektivitet, lönsamhet, tilläggsisolering och kulturhistorisk värdering.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis