Nu är det dags att söka Kulturhantverksstipendiet!

För dig som är murare och vill lära dig mer. 

Kulturhantverksstipendiet delades ut för första gången 2015. Nu är det dags att söka på nytt för dig som är intresserad av hantverk möjlighet att lära dig arbeta med kvalificerade restaureringar av kulturbyggnader.

• Du är idag yrkesverksam, har yrkesbevis eller motsvarande och kunskaper/handlag i praktiskt mur-och putsarbete.
• Du blir en i arbetslaget och får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt. 
• Du arbetar med Umeå Residens och Rosenhanska palatset (Riddarholmen) och du deltar i uppbyggnaden av putsfasad med avancerat listverk från tegelvägg till färdig ytputs. 
• Du får lära dig byggnadshistoria och förhållningssätt vid restaureringar.
• Stipendietiden planeras till ungefär tre till fyra veckor under sommarsäsongen 2016.
• Efter stipendietiden får du diplom som beskriver vad du lärt dig.

Stipendiet täcker lön och ersättning för resor och boende. 
Du får handledning och deltar i viss teori. Efter stipendietiden 
vill vi att du berättar om dina erfarenheter vid ett utvärderingsmöte.

Du ansöker genom att skicka in ett brev där du berättar om 
dig själv, dina erfarenheter och din utbildning. Skicka ansökan 
senast den 25 mars 2016 till: <ansokan på kulturhantverksstipendiet. se> (på=@)

Har du frågor? Kontakta Anders Drakes, SPEF på telefon: 0706-56 09 30

Bakom stipendiet står Murmestare Embetet i Stockholm genom Reinhold Gustafssons stiftelse, Hantverkslaboratoriet, Sveriges murnings- och putsentreprenörsförening – SPEF och Statens fastighetsverk.

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis