SPEF släpper film som ska locka fler till muraryrket

Vi vill att fler ska bli murare! Är du en av dem, du behövs!
Se SPEFs nya film!

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis