Yrket

Att arbeta som murare

Vad gör en murare? Hur blir man murare? Svar på detta och mer om yrket kan du läsa om på sidan om
Att arbeta som murare

 

______________________________________________________________

Utbildningar inom SPEF

SPEF arbetar aktivt med utbildning för sina medlemmar, mer info hittar du på sidan Utbildning 

CFE

SPEFs certifieringsprogram CFE ska säkerställa kompetensen hos medlemsföretag för ett för samhället hållbart riktigt putsande, murande och betongfasadarbete. Programmet är en del av ”Säker fasad” och anpassas löpande till ny teknik och utifrån identifiera kompetensbrister.

Murning och putsning klass 1

Utbildningen syftar till att ge deltagarna kunskaper att leda och övervaka murningsarbeten och putsarbeten klass 1 på ett sådant sätt att slutresultatet uppfyller branschens och myndigheternas krav, samt beställarens önskemål på kvalitet och utförande enligt avtal.

Gesäll- & Mästarbrev

Gesäll och mästarbrev ska kunna erhållas av yrkesmän/kvinnor som har genuint intresse av yrket och har en kunskap samt färdighet där bredd och skicklighet är grunden i bedömningar. Att lösa uppgifter och utföra moment på egen hand är en grundförutsättning.

_______________________________________________________________________________________________________

Kulturhantverksstipendiet

Stipendiet innebär att du under 2-3 veckor under sommarsäsongen ingår i ett erfaret arbetslag där du får lära dig hur arbetet läggs upp och genomförs på ett rationellt och traditionellt sätt.  Läs mer under sidan Kulturhantverksstipendiet

_______________________________________________________________________________________________________

Från skoltävlingar till yrkes-VM i Brasilien

Muraren Daniel Carlberg om sin resa från skoltävlingar och hela vägen till yrkes-VM i Brasilien.
"Det roligaste jag gjort i hela mitt liv" , säger Daniel.

Mer information finns på www.constructionskillssweden.se

Här bredvid kan du läsa artikel från tidningen Byggnadsarbetaren.

_______________________________________________________________________________________________________

© SPEF - Branschföreningen för murat och putsat byggande
SPEF ansvarar inte för eventuella felaktigheter i innehållet.

Kontakta SPEF

Profundis